Го-Дерм
КРЕМА ЗА ИЗГОРЕНИЦИ
 
Тајната е невидлива, за неа не се зборува,
таа само се пренесува од колено на колено
 
Ефекти
Паралела
Примена
Анализи
Традиција
Препораки
Пакување
За Производителот
 
 
 
Производот и Терапевтската методасе применети на повеќе од 15 000 пациенти со повреди од изгореници (I–IIIстепен), со најдобри ефекти во современата медицинa (*** реализирани неколку илјади хумани третмани )

    Во изминатите неколку години ГО–ДЕРМ е презентиран на стотици експерти од целиот свет

    ГО–ДЕРМ производот е оценет УНИКАТЕН и РЕВОЛУЦИОНЕРЕН од над 40 (четириесет мултинационални, фармацевтски научни и здравствени компании од целиот свет, како што се:

Sumitomo Corporation-Japan,
    Johnson & Johnson MEDICAL INC.- USA и.т.н.

( ***Поседуваме обемна и уникатна документација од сите наши развојни активности )

Во развој на ГО–ДЕРМ се инвестирани сопствени средства во висина од над 14 (четиринаесет) милиони американски долари

Целокупниот материјал на овие страници е авторски заштитен. Неговата злоупотреба подлежи на санкции © ЕМС 2001