Го-Дерм
КРЕМА ЗА ИЗГОРЕНИЦИ
 
Тајната е невидлива, за неа не се зборува,
таа само се пренесува од колено на колено
 
Ефекти
Паралела
Примена
Анализи
Традиција
Препораки
Пакување
За Производителот
 
 
 

Во светот до денес,официјално, не е евидентиран производ со слични ефекти на ГО–ДЕРМ
Статистичките податоци ни презентираат општа оценка/***


Милиони изгореници кои се евидентираат годишно, пропратени со смрт, тешки оштетувања, трауми и.т.н.

Енормни трошици за болничка нега :

  • Големи страдања (долг период) и болни преврски
  • Трансфузија на крв и литри високопротеински оброци за исхрана
  • Долги и исцрпувачки операции со перспектива од бројни пластични операции заради смалување на онеспособеноста

И се` тоа пропратено со:

  • индивидуални трауми (секој човек има само eдно тело )
  • естетска нагрденост и душевни внатрешни доживувања предизвикани од пост – изгореници
  • физичка и душевна инвалидност

/ *** Current surgical diagnosis & Treatment–Eight Edition–Lawrence W. Way, MD Professor of Surgery, University of California School of Medicine.

Chief of Surgical Service, Veterans Administration Medical Center San Francisco (page 260 – 276)

 

Целокупниот материјал на овие страници е авторски заштитен. Неговата злоупотреба подлежи на санкции © ЕМС 2001