Го-Дерм
КРЕМА ЗА ИЗГОРЕНИЦИ
 
Тајната е невидлива, за неа не се зборува,
таа само се пренесува од колено на колено
 
Ефекти
Паралела
Примена
Анализи
Традиција
Препораки
Пакување
За Производителот
 
 
 
  • Болки од изгореници поминуваат за 10 до 20 min после првиот третман
  • Број на третмани помеѓу 3 и 10 (зависно од степенот на изгореница и процентуалната површина)
  • Стерилните гази на кои е нанесен
    ГО–ДЕРМ
    не се лепат на оштетената површина

  • Не остануваат лузни на кожата доколку се користи веднаш после здобиената изгореница
  • Антибактериски ефект на производот

*** Трошоците на производот се проценети на 0,5 % од стандардните трошоци за класичен третман во медицински установи во светот

 

Целокупниот материјал на овие страници е авторски заштитен. Неговата злоупотреба подлежи на санкци © ЕМС 2001