Го-Дерм
КРЕМА ЗА ИЗГОРЕНИЦИ
 
Тајната е невидлива, за неа не се зборува,
таа само се пренесува од колено на колено
 
Ефекти
Паралела
Примена
Анализи
Традиција
Препораки
Пакување
За Производителот
 
 
 

Комплетни лабораториски анализи со утврден врвен квалитет:
         

ü Активни супстанци
ü Стабилност
ü Хемиска анализа
ü Бактериолошка анализа
ü pH – фактор
ü Физички својства :
          
- Специфична тежина
- Релативна густина
- Температура на топење

СОСТАВ - природни растителни и животински екстракти
          
* 20 ( дваесет ) години научни испитувања и
апликации
на над
15 000 ( петнаесет илјади ) корисници

Целокупниот материјал на овие страници е авторски заштитен. Неговата злоупотреба подлежи на санкци © ЕМС 2001